ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLERİ DERNEĞİ OLAĞAN 5. GENEL KURULU, 8 KASIM 2014, ANTALYA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 01 Kasım 2014 saat 17.00 ’da dernek merkezinde toplanılmış ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştır. 08 Kasım 2014 tarihinde saat 17.00 ’da Antalya Maxx Royal Otel Newton Salonunda yeterli toplantı çoğunluğu sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

 

Toplantıya 121 üyeden 35’inin katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim adına Dr. Ahmet Zeki Işık söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

 

Divan heyeti başkanlığına Dr. Kutay Biberoğlu, Kâtip üyeliklere Jule Esen ve Burcu Tamer seçildi.

 

Divan başkanlığınca saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

 

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile İbra edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylama sonucu oy birliği ile ibra edildi.

Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu tarafından alınan tüzel kişiliklerin sona erdirilmesi konusu genel kurulda açık olarak oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verildi. Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna iktisadi işletme kurabilmesi veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle iştirak etmesi konusunda yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

 

Dernek adının değiştirilmesi, iktisadi işletme kurulması, üyeliğe kabul kriterlerinin değiştirilmesi yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısının değiştirilmesi, üye aidatları konusunda genel kurula yetki verilmesi vb. gibi maddelerde değişiklik yapılması için gündeme alınan tüzük değişikliği genel kurulda yapılan açık oylama ile oylandı ve tüzük değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dernek Kurucuları
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Kongre ve Kurslar
Mevzuat
Banka Bilgileri
Üyelik

Faaliyetlerimiz

Fertilitenin Korunması Toplantısı

X

 At the next ESHRE Annual Meeting (Geneva, 2-5 July 2017), a new Committee of National Representatives (CNR) will have to replace the current Committee. In view of this change we are now arranging the first round in the election process.

 In the first round of the elections, members of all eligible countries (i.e. with more than 15 members) are asked to stand for election. Each candidacy has to be supported by two other members (i.e. a “proposer” and a “seconder”). The candidate, the proposer and seconder have to be members of the Society in good standing order and have to be residents of the same country. A short biographical sketch (of no more than 50 words) of the candidate will be required. In case the name of only one clinician or one basic scientist is received for a particular country, the proposed individuals will be automatically regarded as the new members of the CNR for that country and no second round of elections will be held for that country.

 You can now submit your candidacy to stand for election in the second round for your country of residence : Turkey. Candidacies can be submitted on the following webpage: https://www.eshre.eu/Membership/CNR-Election

Please note that in order to access this webpage, you need to login first.

We look forward to receiving your candidacy before the deadline of 6 March 2017.

With kind regards.

ESHRE Central Office
Meerstraat 60 / B-1852 Grimbergen / Belgium
E-mail: info@eshre.eu
Web address: www.eshre.eu

Find out more about our 33rd Annual Meeting at https://www.eshre2017.eu/en.aspx