The Uterus In ART

6. GENEL KURUL SONUÇLARI


6. GENEL KURUL SONUÇLARI

Tüp Bebek Merkezleri Derneği 6. Genel Kurulu 26 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Limak Amabasador Otelde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Sonuçları ve adayların aldığı oylar aşağıda Divan tutanağında bilgilerinize sunulmuştur.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Genel Kurul sonrası toplanarak aşağıdaki şekilde İŞ BÖLÜMÜNÜ gerçekleşmiştir.

 

YÖNETİM KURULU

Yılmaz ATAY                       BAŞKAN

Mete IŞIKOĞLUOĞLU   2. BAŞKAN

Hakan ÖZÖRNEK             GENEL SEKRETER

Kubilay VİCDAN                               SAYMAN

Dilek ASLAN                      ÜYE

Cem AKYÜZ                       ÜYE

Ali Sami GÜRBÜZ             ÜYE

 

DENETİM KURULU

Cem AKARSU

Eran SÖZEN

Gürhan KELEŞ

 

EK 1.

 

ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLERİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

         Derneğimizin Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 19 Kasım 2017 saat 10.00 ’da Ankara Limak Ambassador Otelde toplanılmış ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştır. 26 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00 ’da yine Ankara Limak Ambassador Otelde yeterli toplantı çoğunluğu sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

 

         Toplantıya kayıtlı 279 üyeden 40’inin katıldığı ve hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim adına Dr. Mete Işıkoğlu söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

 

Divan heyeti başkanlığına Dr. Hamdi Karanfil, Kâtip üyeliklere Burcu Buluç ve Deniz Kahraman Üstündağ seçildi kısmında Yılmaz Atay, Cem Akarsu, Kubilay Vicdan, Fuat Ali, Gürhan Keleş, Ahmet Zeki Işık, Kübra Boynukalın

 

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile İbra edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylama sonucu oy birliği ile ibra edildi.

Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler

 

Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimine geçildi. Aday olanların aldıkları oylar ve yeni yönetim kurulu asil ve yedek listeleri aşağıdaki gibi gerçekleştirilerek tutanak altına alındı.

 

Yönetim Asıl                                               Denetim Kurulu Asil

1-Kubilay Vicdan      32                1-Cem Akarsu          30

2-Mete Işıkoğlu        24                2-Eran Sözen           23

3-Dilek Aslan           24                3-Gürhan Keleş        23

4-Cem Akyüz           22                        

5-Yılmaz Atay          20               

6-Hakan Özörnek     19

7-Ali Sami Gürbüz     18                         

                                     

 

Yönetim Kurulu Yedek                 Denetim Kurulu Yedek

1-Ahmet Zeki Işık     16                1-Funda Göde          12

2-Kübra Boynukalın  15               2-Tamer Sarı           8       

3-Burcu Tamer         7                 3-Burcu Buluç          6

4-Fuat Ali                6

5-Necati Özçimen     5

 

 

 

Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.

 

 

Divan Başkanı                         Kâtip üye                                 Kâtip üye

 

Dr. Hamdi Karanfil                           Burcu Buluç                            Deniz Kahraman Üstündağ

 
X

 At the next ESHRE Annual Meeting (Geneva, 2-5 July 2017), a new Committee of National Representatives (CNR) will have to replace the current Committee. In view of this change we are now arranging the first round in the election process.

 In the first round of the elections, members of all eligible countries (i.e. with more than 15 members) are asked to stand for election. Each candidacy has to be supported by two other members (i.e. a “proposer” and a “seconder”). The candidate, the proposer and seconder have to be members of the Society in good standing order and have to be residents of the same country. A short biographical sketch (of no more than 50 words) of the candidate will be required. In case the name of only one clinician or one basic scientist is received for a particular country, the proposed individuals will be automatically regarded as the new members of the CNR for that country and no second round of elections will be held for that country.

 You can now submit your candidacy to stand for election in the second round for your country of residence : Turkey. Candidacies can be submitted on the following webpage: https://www.eshre.eu/Membership/CNR-Election

Please note that in order to access this webpage, you need to login first.

We look forward to receiving your candidacy before the deadline of 6 March 2017.

With kind regards.

ESHRE Central Office
Meerstraat 60 / B-1852 Grimbergen / Belgium
E-mail: info@eshre.eu
Web address: www.eshre.eu

Find out more about our 33rd Annual Meeting at https://www.eshre2017.eu/en.aspx